Północny Wietnam – najważniejsze informacje

0
1085
5/5 - (1 vote)

Północny Wietnam, znany również jako Demokratyczna Republika Wietnamu (DRV), był krajem istniejącym od 1945 do 1976 roku. Jego stolicą i najważniejszym miastem był Hanoi. Północny Wietnam stał się głównym aktorem w trakcie wojny wietnamskiej, która miała miejsce w latach 1955-1975.

Historia

Proklamacja i wczesne lata

W 1945 roku, po drugiej wojnie światowej, Ho Chi Minh proklamował niepodległość Wietnamu od Francji i ustanowił Demokratyczną Republikę Wietnamu. W reakcji na to Francja próbowała przywrócić swoje panowanie kolonialne, co doprowadziło do wybuchu I wojny indochińskiej, zakończonej w 1954 roku bitwą pod Dien Bien Phu i podpisaniem porozumień genewskich.

Wojna wietnamska

Wojna wietnamska, która miała miejsce w latach 1955-1975, była konfliktem zbrojnym pomiędzy północnym Wietnamem, wspieranym przez Związek Radziecki i Chiny, a południowym Wietnamem, wspieranym przez Stany Zjednoczone. Wojna zakończyła się zwycięstwem Północnego Wietnamu w 1975 roku.

Reunifikacja

Po zakończeniu wojny, w 1976 roku, Północny Wietnam i Południowy Wietnam zostały zjednoczone, tworząc Socjalistyczną Republikę Wietnamu.

Polityka

Północny Wietnam był jednopartyjnym państwem komunistycznym, z Komunistyczną Partią Wietnamu na czele.

Komunistyczna Partia Wietnamu

Komunistyczna Partia Wietnamu, założona przez Ho Chi Minha, była jedyną legalną partią polityczną w Północnym Wietnamie. Partia ta miała za zadanie prowadzić politykę kraju według zasad marksizmu-leninizmu.

Gospodarka

Gospodarka Północnego Wietnamu była centralnie planowana, z dominacją sektora publicznego. Najważniejszymi gałęziami przemysłu były: przemysł ciężki, wydobycie surowców, przemysł obronny i rolnictwo.

Kultura

Język

Językiem urzędowym Północnego Wietnamu był wietnamski, ale z powodu silnego wpływu Chin, znaczna część populacji posługiwała się również językiem chińskim.

Religia

Pomimo tego, że państwo było oficjalnie ateistyczne, wielu mieszkańców Północnego Wietnamu praktykowało buddyzm, konfucjanizm i taoizm. W mniejszym stopniu praktykowane były również inne religie, takie jak katolicyzm.

Sztuka i literatura

Sztuka i literatura Północnego Wietnamu były silnie związane z propagandą polityczną. Twórczość artystyczna skupiała się na przedstawianiu walki narodowowyzwoleńczej, chwały komunizmu i heroicznego obrazu wietnamskiego żołnierza.

Północny Wietnam odegrał kluczową rolę w historii współczesnego Wietnamu, kształtując wiele aspektów politycznych, gospodarczych i kulturalnych obecnego kraju. Mimo że istniał tylko przez 31 lat, jego wpływ jest odczuwalny do dnia dzisiejszego.

Geografia

Ukształtowanie terenu

Północny Wietnam charakteryzował się zróżnicowanym krajobrazem, z górzystymi regionami na północy i zachodzie oraz nizinnymi dolinami i deltami rzek na wschodzie. Góry Hoang Lien Son, które są najwyższymi w Wietnamie, dominują na północy kraju.

Przeczytaj także:  Człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi kiwi... kiwi (Izrael/Palestyna)

Rzeki

Rzeki w Północnym Wietnamie, w tym Czerwona Rzeka (Sông Hồng) i jej dopływy, odgrywały ważną rolę w rolnictwie, zwłaszcza w uprawie ryżu.

Klimat

Północny Wietnam leży w strefie klimatu monsunowego, z wyraźnym podziałem na porę suchą (od listopada do kwietnia) i wilgotną (od maja do października). Temperatury w Północnym Wietnamie są zazwyczaj niższe niż w południowej części kraju.

Edukacja

Szkolnictwo

Północny Wietnam, mimo trudności gospodarczych i politycznych, stawiał duży nacisk na edukację. System edukacji składał się z edukacji podstawowej, średniej i wyższej.

Uniwersytety

Północny Wietnam posiadał kilka uniwersytetów, w tym Uniwersytet Hanoi, który jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Wietnamie.

Zdrowie i opieka społeczna

Zarówno opieka zdrowotna, jak i opieka społeczna w Północnym Wietnamie były w dużej mierze finansowane przez państwo. Mimo to, standardy opieki zdrowotnej były znacznie niższe niż w krajach rozwiniętych.

Choć Północny Wietnam nie istnieje już jako osobny kraj, jego dziedzictwo ciągle odciska piętno na współczesnym Wietnamie, zarówno pod względem geografii, jak i społeczeństwa. Wysoki nacisk na edukację i opiekę zdrowotną są znamienne dla filozofii, która kierowała tym krajem, mimo jego konfliktów i wyzwań. Współczesny Wietnam jest ciągle kształtowany przez te doświadczenia i dziedzictwo, które po sobie zostawił Północny Wietnam.

Demografia

Populacja

Północny Wietnam był domem dla wielu grup etnicznych, z dominującymi Wietnamczykami (Kinh) oraz znaczącą ilością mniejszości, takich jak Hmong, Dao, Tày i inni. Mimo różnic kulturowych, obywatelstwo było uniwersalne dla wszystkich mieszkańców Północnego Wietnamu.

Migracje

W wyniku konfliktów zbrojnych, w tym I wojny indochińskiej i wojny wietnamskiej, nastąpiły masowe migracje ludności. Wiele osób opuściło swoje domy, przenosząc się z obszarów wiejskich do miast, szczególnie do Hanoi, lub uciekając z kraju.

Sport

Popularne dyscypliny sportowe

Podobnie jak w innych krajach azjatyckich, popularnymi dyscyplinami sportowymi w Północnym Wietnamie były piłka nożna, boks i sztuki walki, w tym tradycyjny wietnamski sport – Vovinam.

Kuchnia

Charakterystyka

Kuchnia Północnego Wietnamu charakteryzowała się swoją prostotą i delikatnością smaków. Ryż i noodle stanowiły podstawę większości dań. Typowe składniki obejmowały również ryby, drób, wieprzowinę, owoce morza, a także wiele rodzajów warzyw i ziół.

Typowe dania

Pho, tradycyjna zupa na bazie bulionu, mięsa i ryżowych noodli, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dań pochodzących z Północnego Wietnamu. Inne popularne potrawy to Bun Cha (grillowane mięso wieprzowe podawane z ryżowymi noodlami i ziołami) oraz Cha Ca (smażona ryba z ziołami i noodlami).

Północny Wietnam był zróżnicowanym społeczeństwem, z wieloma grupami etnicznymi, religiami i tradycjami. Sport, kuchnia i demografia były istotnymi elementami tożsamości Północnego Wietnamu, tworząc krajobraz, który nadal jest obecny w dzisiejszym społeczeństwie wietnamskim. Wpływ Północnego Wietnamu na dzisiejszy Wietnam jest zrozumiały, gdy spojrzymy na głęboką historię, kulturę i społeczeństwo tego kraju.