Volubilis – Starożytna Stolica Mauretanii Tingitana

0
424
3/5 - (1 vote)

Volubilis to starożytne miasto znajdujące się w północnym Maroku, nieopodal Meknes. Było to ważne miejsce w okresie mauretańskim i rzymskim, a swoje korzenie datuje na III wiek p.n.e.

Historia

Początki Volubilis

Założone przez plemię Berberów, Volubilis rozrosło się w znaczące miasto królestwa Mauretanii pod rządami króla Juby II. Król Juba, który był sojusznikiem Rzymu, zasłynął jako patron nauk i kultury, a jego panowanie sprzyjało rozwojowi Volubilis.

Volubilis w Cesarstwie Rzymskim

Po śmierci króla Ptolemeusza z Mauretanii, Rzym anektował Volubilis i region Mauretanii Tingitana w 40 r. n.e. Miasto stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym Rzymu w Afryce Północnej. W tym okresie w Volubilis powstało wiele budowli, które przetrwały do dzisiaj, w tym łuk triumfalny, kapitol, łaźnie i liczne domy mieszkalne.

Koniec rzymskiego panowania

W III wieku Volubilis zaczęło tracić na znaczeniu, a upadek Rzymu w V wieku doprowadził do odcięcia miasta od reszty imperium. Mimo to, miasto nadal istniało i bywało zasiedlane przez kolejne stulecia.

Architektura

Rzymska Architektura

Rzymski wpływ na architekturę miasta jest widoczny do dziś. Łuk triumfalny, wybudowany na cześć cesarza Karakalli, jest jednym z najważniejszych zachowanych zabytków. Kapitol, dawna świątynia poświęcona Jowiszowi, Junonie i Minerwie, również przetrwała do naszych czasów, choć w ruinie.

Mosaiki

Volubilis jest znane z bogato zdobionych mozaik, które zdobiły podłogi rzymskich domostw. Przedstawiają one sceny z mitologii, polowania oraz codzienne życie.

Układ Urbanistyczny

Miasto miało typowy dla rzymskich osiedli układ, z główną ulicą (decumanus maximus) oraz poprzecznymi (cardo).

Znaczenie współczesne

Odkrycie i prace archeologiczne

Volubilis zostało odkryte i poddane pracą archeologicznym w XIX wieku. Dzięki temu udało się odkryć i zachować wiele aspektów rzymskiego i berberyjskiego dziedzictwa miasta.

Obiekt UNESCO

W 1997 roku Volubilis zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym. Dziś stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Maroka, oferując wyjątkowy wgląd w starożytną historię regionu.

Volubilis, choć nie jest już stolicą ani ważnym centrum administracyjnym, pozostaje świadectwem swojej bogatej historii. Jego ruinami wciąż można podziwiać zarówno starożytną rzymską architekturę, jak i sztukę, a jego status miejsca dziedzictwa UNESCO zapewnia, że będzie ono chronione dla przyszłych pokoleń.

Aspekty społeczne i kulturowe Volubilis

Religia i kult

W starożytnym Volubilis praktykowane były różne formy kultu. Choć dominująca była religia rzymska, z wyraźnym kultem bóstw takich jak Jowisz, Junona czy Minerwa, to równolegle obecne były też lokalne wierzenia. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, że mieszkańcy miasta czcili również bóstwa berberyjskie.

Przeczytaj także:  Maroko – Najważniejsze Informacje

Gospodarka

Volubilis, dzięki swojemu położeniu, odgrywało ważną rolę w handlu trans-saharyjskim. Region był również znany z produkcji oliwy z oliwek – świadczą o tym liczne znaleziska pras do oliwy.

Volubilis w sztuce i literaturze

Wpływ na twórczość artystyczną

Starożytne miasto często pojawiało się jako tło w literaturze i sztuce, zwłaszcza w okresie romantyzmu. Fascynacja ruinami starożytnego miasta inspirowała wielu twórców do stworzenia utworów, które miały na celu ożywienie dawnej świetności Volubilis.

Obecność w kulturze masowej

Volubilis jest również często wykorzystywane jako plan filmowy. W swoich ruinach gościło produkcje takie jak „Othello” w reżyserii Orsona Wellesa.

Badania naukowe

Archeologia

Volubilis jest ważnym miejscem badań archeologicznych. Choć wiele z nich skupia się na okresie rzymskim, to coraz więcej uwagi poświęca się okresowi mauretańskiemu. Badania te pomagają odkryć, jak żyli ludzie w tym starożytnym mieście, jakie były ich zwyczaje, jak wyglądała ich codzienność.

Conservatio et Renovatio

Konserwacja i ochrona zabytków Volubilis to inne ważne dziedziny badań. Dbałość o zachowanie tego miejsca na przyszłe pokolenia to duże wyzwanie, z uwagi na fakt, że jest ono narażone na czynniki atmosferyczne i erozję.

Volubilis, pomimo swojego upadku jako stolicy Mauretanii Tingitana, jest miejscem o ogromnej wartości historycznej, kulturowej i artystycznej. Jego ruiny są świadectwem dawnej świetności i różnorodności kultur, które przez stulecia na siebie wpływały. Dzięki pracom archeologicznym, konserwacyjnym i badaniom naukowym, historia tego miejsca jest stopniowo odkrywana, pozwalając nam zrozumieć i docenić jego znaczenie.

Archeologia a turystyka

Przyciąganie turystów

Volubilis jest jednym z najważniejszych celów turystycznych w Maroku. Jego imponujące ruiny, łuk triumfalny, mosaiki i inne pozostałości z czasów rzymskich przyciągają każdego roku tysiące turystów z całego świata. Zorganizowane są regularne wycieczki, podczas których można zwiedzić starożytne miasto pod przewodnictwem wykwalifikowanego przewodnika.

Wpływ turystyki na prace archeologiczne

Choć turystyka przynosi korzyści ekonomiczne, może także wpływać na prace archeologiczne. Dostęp do niektórych obszarów jest czasami ograniczony, aby umożliwić badania i zachować zabytki. Ponadto, starania o ochronę i konserwację zabytków muszą uwzględniać potrzebę dostosowania się do potrzeb turystów.

Przyszłość Volubilis

Zagrożenia

Jednym z największych wyzwań dla Volubilis jest ochrona jego starożytnych ruin przed zniszczeniem. Czynniki atmosferyczne, erozja, a nawet działalność człowieka mogą przyczynić się do uszkodzenia zabytków. Dlatego tak ważne są działania konserwatorskie i staranne zarządzanie tym miejscem.

Perspektywy

Pomimo tych wyzwań, perspektywy dla Volubilis wyglądają obiecująco. Jego znaczenie jako miejsca dziedzictwa kulturowego jest coraz bardziej rozpoznawane, a zainteresowanie tym miejscem zarówno ze strony naukowców, jak i turystów jest wysokie. Dzięki staraniom o ochronę i konserwację, Volubilis ma szansę przetrwać na przyszłe pokolenia i nadal być cennym źródłem wiedzy o starożytnej historii.

Volubilis, niegdysiejsza stolica Mauretanii Tingitana, jest miejscem niezwykle bogatym historycznie, kulturowo i artystycznie. Jego starożytne ruiny, mosaiki i inne zabytki przyciągają naukowców i turystów, a jego znaczenie jako miejsca dziedzictwa kulturowego jest coraz bardziej doceniane. Choć Volubilis musi stawić czoła wyzwaniom związanym z konserwacją i ochroną, jego przyszłość wygląda obiecująco, a jego historię można nadal odkrywać i doceniać.